O nama2020-07-29T17:25:54+00:00

O nama

Caritas Beograd je zvanično osnovan 22.05.2015. godine kao udruženje građana, međutim pod okriljem svoje matične organizacije – Caritasa Beogradske nadbiskupije, još od 2008. godine realizuje aktivnosti iz socio-humanitarnih oblasti na teritoriji grada Beograda.

Caritas Beograd je tokom 2020. godine započeo na teritoriji grada Beograda pružanje socijalne usluge Pomoć u kući osobama koje zbog starosti ili bolesti ne mogu samostalno da brinu o sebi, a žele da žive u svom poznatom okruženju, u vlastitom domu, uz kvalifikovanu negu i podršku u kući.

Misija i vizija

Caritas na civilnom pordručju sledi humanitarne i dobrotvorne svrhe od opšte koristi i javnog interesa. Ciljevi Caritasa su: pomoć starim, bolesnim i invalidnim osobama, osobama sa posebnim potrebama, mentalno obolelima i zavisnicima, siromašnim i socijalno ugroženim osobama, izbeglim i raseljenim licima, deci i mladima, nezaposlenima, promocija i razvoj volonterizma, podsticaj obrazovanja i edukacija i zaštita životne sredine.