Usluge nege korisnika2020-07-29T19:21:01+00:00

Usluge nege korisnika

Caritas Beograd pruža uslugu kućne nege korisnika. To podrazumeva negu i brigu o starim, bolesnim, pokretnim, polupokretnim, nepokretnim, iznemoglim, dementnim osobama kako bi se korisnicima u njihovim domovima olakšao život u starosti.

Usluga održavanja lične higijene

 • Umivanje korisnika

 • Higijena usne duplje

 • Presvlačenje korisnika

 • Brijanje

 • Sečenje noktiju

 • Kupanje korisnika

 • Pomoć pri odlasku u toalet

 • Davanje guske i lopate

 • Menjanje pelene i prebrisavanje

 • Kontrola katetera i zamena kese

 • Higijena ano-genitalne regije

Zdravstvene usluge

 • Merenje krvnog pritiska

 • Merenje pulsa

 • Merenje telesne temperature

 • Merenje šećera u krvi

 • Kontrola uzimanja lekova

 • Davanje lekova u oči, uši, nos

 • Saniranje manjih povreda

 • Saniranje dekubitusa

 • Vežbe disanja

 • Zdravstveno vaspitni rad

 • Organizovanje posete lekaru i pratnja

Usluga održavanja i unapređenja pokretnosti

 • Menjanje položaja u postelji

 • Vežbe aktivnog i pasivnog razgibavanja

 • Vežbe hoda sa pomagalom

 • Jednostavna masaža

 • Pomoć pri kretanju u kući i van

Pomoć pri hranjenju korisnika

 • Priprema jednostavnih obroka i serviranje

 • Hranjenje korisnika